За Македония


Терминът „Македония“ се отнася до географска област която се намира в югоизточната част на Европа и на Балканите. Южните покрайнини на Македония са част от Гърция, а североизточните -част от България („Пиринска Македония“, както се нарича и от много българи). Тази северозападна територия, която претендира да се нарича просто „Македония“, представлява цяла географска област. Тази държава, има като за цел един ден, да завладее другите части на Македония, по начин, който не подобава в 21-ви век. Тази държава е една и съща с държавата че се е появила като F.Y.R.O.M (Бивша Югославска Република Македония) в ООН и авторът на тази странича насочва едно отворено писмо към гражданите на тази държава, малко по-надолу в тази страница.

Географската област на Македония съществува от древността, но хората, които я обитават, са пристигнали в нея по различно време. Гърците и албанците са живеели в областта толкова дълго време там - точно от времето на първите исторически сведения за тази област. Славяни, турци и други народи са пристигнали по-късно (през н. е.). По този начин, много хора претендират за древна Македония и същите твърдят че, тя е само тяхната собственост. Поради тази причина направих тази карта по-надолу, която ни показва царството на Древна Македония. То е насложено върху съвременните граници на настоящите държави, като е представена в два периода: по време на класическата епоха на Гърция (450 г. преди н.е., розово), и по времето на смъртта на Александър (323 преди н.е., зелено). В последният случай, е показана само част от царството, което е разширено далеч на изток до съвременната западна Индия.

Тази карта няма никаква обработка, с изключение на заглавието и имената на държавите. Карта на Европа беше оригиналният източник, чиито цветове и други подробности, бяха премахнати чрез автоматична обработка на изображението. Двете граници на Македония в изследваните периоди са създадени от картите които са на разположение в интернет (този и този) и се поставиха върху оригинална.


Едно отворено писмо до моите северни съседи

Уважаеми граждани, настоявате да наричате себе си — и само себе си — „Македонци“.

Защо отричате това право от мен ?

Македонец съм! Поне така искам да се наричам. Роден съм в гръцка Македония, и по-специално в град Едеса, и затова аз се идентифицирам по този следващия начин: Едесен, Македонец, Грък, Балканец и Европеец. Имам ли това право ? Позволявате ли ми да имам това право ?

Нали Вие сте тези, които тръбите на идеята, че хората трябва да имат правото да се наричат както искат ? Нали така ? Тогава защо ми отказвате правото да се наричам и аз македонец ?

Някои от вас, (уви, няколко само), може да претендират, че не... не отричате това право на мен. Но, това е точно което правите! Иначе, защо искате да си наричате вашата страна просто „Република Македония“ ? Защо вие отричате, да поставите географско наименование, в предната част на името на вашата страна, като например „Реп. на Горна Македония“, или „Реп. на Нова Македония“, или някакъв друг термин който ще покаже, че не само вие сте македонци ?Защо искате да ме изключите, да узурпирате македонската идентичност от мен и от мойте сънародници ?

Какво е това, което искате, когато отказвате да поставите едно име което ще характеризира вашата страна която е една част от Македония, като Горна или Нова и прочие ? Какво е това което има във вашите умове ? Искате да ни кажете, че ние, Гръцките Македонци, „погрешно“ живеем тук и това място „наистина“ принадлежи само на вас ?

Ако отговорът е «Не», ако искрено нямате аспирации да завладеете земята на един други народ, тогава трябва да приемете едно географско наименование пред името на вашата страна. В противен случай вие не сте искрени, а двулични.

Ако отговорът е «Да», ако искрено вярвате, че вие сте единствените „истински“ Македонци, тогава моля ви, помислите следните неща:

Думата „Македония“ — да, името, което мислите, че въплътява вашата национална идентичност — лингвистично е от гръцки произход. Неговата етимология е следващата: жител на древния „Македнон“, в древните гръцки е „Македнос“ (например, Херодот, Истории, книга 1, § 56: “Μακεδνόν καλεόμενον”). Коренът „Мак-“ идва от „Макос“ (μάκος), дорийска-гръцка форма за „микос“, (μήκος в атически гръцки) дума която означава „дължина“ (в древногръцки език и в съвременен гръцки език). Накратко, „Македнос“ означава „висок човек“. В съвременнен гръцки език, „makrys-μακρύς“ означава „дълъг“. Същият този корен е източника на английската представка „macro-“, която определя много думи и ги придобие значението на „дълъг“ (macro·biotic [макробиотична], macro·instruction [макроинструкция]) или значението на широкото (macro·cosm [макрокосмос], macro·molecule [макромолекула]).

Ало?
 

Името на Александър — Да, същият Александър (III Македонски, „Велики“), чието име сте използвали неотдавна за да наименувате вашето международно летище — също е име е от гръцки произход. „Александър“, е едно име което за вас се изглежда напълно непрозрачно, това име се състои от две части на гръцки език:

 • „Алекс-“ е префикс, което означава „защитник“, така по този начин ние имаме думи в съвременния гръцки език като „алексисферо-αλεξίσφαιρο“, („бронирано“, защита от куршуми), „алексикеравно-αλεξικέραυνο“ („гръмоотвод“, защита от гърмове), и „алексиптото-αλεξίπτωτο“ („парашут“, защита от падане).

 • И „андър“ идва от гръцки „aндрос-ανδρός“, родителен падеж на думата „мъж“ (андърас-άνδρας). Омир започва Одисея по този начин: „Андъра мои еннепе муса политропон...“: „Кажи ми, муза, за този гениален мъж...“. На английски ези, коренът andro- преминала в думи като „androgynous“, „android“ и още няколко.

Накратко, „Александър“ означава: „Защитник на мъжете“ — но само на гръцки означава това! В твоя славянския език абсолютно нищо не означава, защото думата произхожда от гръцки език и няма славянски произход.

Искате ли някоя справка за предишното ни изказване ? Защото „александрос“ е една старогръцка дума (не само едно име), съществува запис в речника на Liddell & Scott, най-авторитетен речник, „майка на всички древногръцки речници“. Ето записа за дума „аleksandros“ в Liddell & Scott. Значението е: “defending men” = „защита на мъжете“.


Александър III

Как се чувствате сега ? Много добре, благодаря..... Продължаваме:

Но и всяко друго известно древно македонско име прозихожда също от гръцки език ! Например: вземете името на Филип (бащата на Александър), който е започнал разширяването на древната Македонска територия. Това е също гръцко име. В гръцкия език „Филиппос-Φίλιππος“ се състои от две части:

 • Представката „фил-“, което означава „имам влечение към нещо/някой“, или „съм приятел“. Този корен, преминал в думи като „философия“, „филантропия“, и дори в думи „Филаделфия“ и „Филипини“.

 • И наставката „-иппос“ (кон). Този корен е преминал на латински като “hippo-” (първоначална буква h е предаване на произношение на гръцката точка – δασεία, признак за грубо дишане), и затова има в английски език думи като “hippopotamus” (хипопотам, „кон на река“) и “hippocampus” („морско конче“).

„Този, който обича конете“, това означава „Филипос“ на гръцки. А ако искате някаква препратка, за да подкрепя тези твърдения, тук е страницата на Wikipedia за “Philip II of Macedon”, която казва същото. Хайде сега, обясните ми моля, от къде идва името Филип на славянски език?


Филип II

Може би, бихте искали да анализирам името на други големи «Македонци»: Аристотел — един от най-известните философи на всички времена, нали? Той е роден в Стагира, град в Южна Македония (по-специално в Халкидики), в случай, че не знаете този факт. Искате ли да знаете, че името му, също се състои от две гръцки съставки, „Аристон“ и „Телос“ ? Или може би да предпочитате други имена като Антипатър и Пердикас, и по-нататък всяко македонско име, че е известно на човечеството?


Аристотел

Вижте, аз знам, какво вашите неисторически историци твърдят: че Македонският е бил един различен език, не бил гръцки, и че Александър е говорил на хората си с този различен език. Но мисля, че време е да пораснете и да разгледате доказателствата: няма нито един древно македонско писание, открито в археологически обекти, което да не е на гръцки, или, че намеква за един език различен от гръцкия. Всички македонски имена са гръцки, като вече е обсъдихме. Хората на древна Македония са разбрали атически гръцки, ние знаем това, защото, например, театралните пиеси на Еврипид които са били изпълнени в Македония, и естествено хората които бяха присъствали на тези пиеси ги разбраха. (Няма доказателства, на преводите на тези пиеси в древността). Нещо друго е, че с завоеванията на Александър в Азия и Северна Африка езика който беше разпостранен е гръцки език и не някакъв предполагаем македонски език, въпреки, че армията на Александър бил македонската армия. (Смятате ли, че македонците искаха да разпостраняват един чужд и не техния език?). Заради Александър Гръцки език е станал lingua franca („общ език“) на народите в средиземноморския свят по време на наречената „елинистическа епоха“ (последните три века преди Христа), и затова Новия завет е написана на гръцки.

Забележка: Наскоро (2009), чух, че сте въвели един гуляй, по повод, промените на имената на градове, улици, стадиони и прочее, от славянски на старогръцки: като „Филип“, „Александър“, „Александрия“ и прочее. Поздравлявам ви от дъното на душата си. Наистина е забавно да виждам, че въпреки много от вас да мразят всичко гръцко, поради незнание,погърчвате вашата страна, която започва да звучи още повече и повече подобно на гръцки!

Спрете за момент и се замислете: какъв език говорите? Език ли е, или диалект? Знаете ли кога, според теорията на лингвистиката, става дума за различни езици и кога за различни диалекти? Двама човека говорят различни езици, когато не могат да комуникират. Но говорят различни диалекти на един и същ език, когато могат да комуникират, всеки ползвайки своя език; колкото по-добре комуникират, толкова по-близки един до друг са диалектите. Сега Ви моля да си зададете следния въпрос: цялото това време, през което четете това „отворено писмо“, на какъв език го четете? Не се ли казва този език български? Разбирате ли го? Разбира се. Можете ли да комуникирате с българи, всеки ползвайки своя език? Разбира се. Сега осъзнавате ли, че езикът Ви напълно отговаря на определението за диалект? Той е западен диалект на българския език, към който комунистическият режим на бивша Югославия изкуствено включва сръбски и други думи от небългарски произход, за да направи езика Ви да звучи колкото се може по-различно от българския. (Защо? Вижте обяснението по-долу, където говоря за Тито). Въпреки това разбирате българите. Следователно, говорите български диалект, който, също така, няма общо с александрийския диалект на гръцкия език, освен че и двата са част от индоевропейското езиково семейство.

Вие, съседите мoй, сте повече: или славяни (64,2%), или албанци (25,2%). Останалите са (турци 3,9%, цигани 2,7%, сърби 1,8% и други: тука е източника за тези сведения). Сега, албанците знаят много добре откъде са дошли- те са били там, където са били винаги. (Омир се отнася до Скерия, и почти така наричат страната си албанците “Shqiperia”.) Поради тази причина, вашите хора от албански произход не са толкова фанатични за името „Македония“, те знаят, че то не е тяхно, че не могат да се идентетифицират с това име. Но онези от вас, които са славяни, очевидно трябва да знаете, че предците ви са дошли от северната част на Европа и са пристигнали на това място, между 6 и 8 век след Христа. Това са 1000 години след смъртта на Александър! Какъв вид отношение може вие да имате с древните Македонци?

Що се отнася до земята, на вашата страна, можете да видите на картата нагоре (която е направена от независими източници, които са комбинирани без обработка), че само една малка част на земята във вашата страна се застъпва с древната Македония (розов цвят). И дори когато древната Македония заемала големи пространства (по време на Александър), Македония не е включвала дори твоята столица, Скопие (“Scupi” в римско време), която съдържа една четвърт на вашето население. Местоположението на съвременнен град Скопие е в древна Пеония! После, през римско време, Скупи е принадлежал в римската провинция на Горна Мизия (6 н.е) и дори по-късно (от 272 н.е) в Дардания! (Тук е източникът). Не в Македония!

Продължавате да твърдите, че хората трябва да имат свободата да изберат име за себе си. Да, но това важи когато името не се използва от други, които се чувстват засегнати от вашето настояване да имате изключителни права върху него. Моята неограничена свобода е подтисната от моя съсед. Ще дам пример: Ако съм в един автобус с други, не съм свободен да започна да пуша, защото дима от цигарата,ще пречи някои непушачи. Свободата си спира там, където започва свободата на другия човек. Същото е и с народите, и вие сте свободни да намерите име: изберете каквото искате в нашия балканския автобус, но не избирайте нещо, което ще угнети съседите ви, или ги кара да се чувстват че искат едно парче от земята им!

Вие се гордеете, защото много други страни, ви признаха като „Република Македония“. Разбира се... Тези други държави, не модат да се грижат за чувствителността на гърците по този въпрос, защото те никога не са били изправени пред такава ситуация, като следните:

 • Американците, например, разбират, че мексиканския полуостров на Баха Калифорния, обявил независимост от Мексико, и обяви името му да бъде... познайте какво: „Република Калифорния“, или някой друга страна в света, да нарича себе си „Република на Америка“.

 • Британците осъзнават, че внезапно някои хора, искат да дават на новооснованата си държава името „Република на Англия“.

 • Немците, да бъдат изправени с възможността, че някой автономен район на друг народ да иска да се нарича „Република Бавария“.

 • Французите, да видят едно място на тяхната земя да бъде обявено като „Република на Бретана“.

 • Италианците, да се учудят, след като са разбрали, че някои хора наричат своята страна „Република Тоскана“.

 • Холандците, да разбират внезапно, че една нация иска да се нарича „Република на Холандия“. (*)

 • Китайците, които нямат нужда да си представят нещо, защото там вече има една нация която нарича себе си „Република Китай“, известна също като „Тайван“, това което е удивително е, че китайците в безкрайната си мъдрост, вече са признали вас като Република Македония.

 • Турци, хора които са много мъдри също, тъй като китайците са признали Република Македония но един ден ще трябва да се конфронтират с „Република на Кюрдистан“ югоизточните граници им, или „Република на Анадола“ в някакво друго място (и след това да бъдат учудени и да крещят във всички посоки, защото Гърция е бързала да признае Кюрдистан!).

 • ...и така нататък за всяка нация на света.

(Забележка: Горният списък не означава, че всички тези държави са признали името „Република Македония“)

Сега какво мислите? Всеки е свободен да избере име за себе си, независимо от другите?

Вие се преструвате, че сте били жертви на предполагаем „гръцки империализъм“. Това би било вярно, ако вие сте били прави с вашите твърдения, че целия регион на Македония е бил населен от вас, които наричате себе си „македонци“. Но това не е вярно защото: 1) Вие сте славяни, а славяните не са обитавали Македония преди 6-7-ми век, и 2) Славяните които са обитавали на географския регион на Македония преди Втората световна война са били известни като Българи. Искате ли други доказателства ? Какво по-добро доказателство може да намерим от думите на твоите предци? Ето един цитат от Кръсте Мисирков (източник в wikipedia):

„Мнозина ќе се запрашаат: За каков национален сепаратизам овде се зборува? Не се мисли ли да се создава сега нова македонска народност? Но тоа нешто е вештачко и како такво ќе трае ден до пладне. Ами каква нова, т.е. македонска народност, кога ние, нашите татковци, дедовци и прадедовци се викале Бугари?“

Това е писано в книга на Мисирков „За Македонски Работи“. Най-интересното е, че Мисирков който е роден в град Пела (Постол на Български) в последните години на животу му е казал "Дали ние наричаме себе си българи или македонци не е от значение, защото ние винаги ще се отделяме от сърбите и ще имаме българско самосъзнание". Мисирков избира българско гражданство, и работи в София за една по-велика България до неговата смърт през 1926 година.

Сега какво ще кажете ?

Ако искате допълнителни доказателства, четете история: за византийския Император Василий II, който е наречен „Българоубиец“ (и не „Македоноубиец“), защото славяните които са били убити от него в Македония (сегашната гръцка Македония), са били известни като Българи, и не Македонци. Македонците са всички онези, които са обитавали географския регион на Македония: Гърци, Българи, Турци и други народи. Напротив, Василий II — който говорил Гръцки език — и предците му са били известни като „Македонската династия“ на Византия, всички са били Гърци от Македония.

Преди Втората Светона война, никой не е говорил за Македонците като народ, с изключение на няколко революционери като Кръсте Мисирков (виж по нагоре), които искаха да се откъснат от други Българи и са търсили безнадеждно за ново име, но не можаха да убедят мнозинството на вашите предци, че са смятали себе си за Българи. Ако искате да разберете, как идеята за Македонски народ е създаден в съзнанието на родителите си, не търсете повече, погледнете какво е станало по времето на бивша Югославия, там където е управлявал този силния мъж и главен архитект на една желязна диктатура, маршал Йосип Броз Тито. Тито е бил този, койте е въвел с постановления идеята за „Македонците“ които са обитавали южниата част на Югославия, и това го е направил заради три причини:

 1. Да ви разделя от бълггарските роднини, така че Българя да не предявява никакви претенции в югославската територя в основа на родство.

 2. Той е искал да бъде способен да предяви претенции над цялата географска област на Македония, тъй като той е твърдял (а после и вие) че е „населявана от македонци“.

 3. Да намери начин да дойде близо в Егейско море, след като обедии целия географски регион на Македония и да я прави провинция на Югославия.

Много лошо за него, той успя само в първите две цели. Но вашите родители, индоктринирани в комунистическия режим на Тито, се глътали цяла стръвта, и вярвали, че са „Македонци“ и не Българи. (Аз не ги обвиниявам, противодействие срещу комунизма е опасно за здравето). И вие, деца на тези хора, сте израснали интокринрани, че сте „Македонци“ и нищо друго. Тенденцията на комунизма да промени миналото е добра известна. Но човеската интелигентност е по-силна от всяка идеология. Така че, вие, като интелигентни хора, можете да се опитвате да учите историята си (но от независими източници) и да научете повече. Може би тогава да сте способни да разберете малко по-добре защо гръцките ви съседи се чувстват обидени и потиснати от вашите твърдение.

Мир,
Един от вашите южни съседи, един Македонц по рождение.(^) Забележка: официалното име на страната е Nederland (на английски: The Netherlands), не „Холандия“.

Реакции на читатели

Един четец на тази страница, млад италянец, който учи в Солун, не разбра добре защо писах тези неща по нагоре и ми каза следното: „Виждам колко националисти сте вие Македонци, и прикрепени към вашето име“. Този млад човек не е разбрал, че това което ме мотивира не е национализъм. Не скъпи приятел, не писах това защото съм националист. Това го писах защото не мога да издържа нечестността, лъжите и изопачаване на история за да постигне някои един цел. Ако си чел внимателно „моето отворено послание“ ще разбереш, че това, което аз твърдя е, че жители на съвременна Бивша югославска република Македония имат повече връзки с България и не с Македония и затова представих тези исторически сведения. Повече от тях изглъгват поради невежество и незнание и защото мозъци им са били промити, тъй като са били малки, и никои от тях не знае фактите че съм писал в тази страница. Те излъгат защото така са учили и заради незнанието си но някои със съжаление излъгат съзнателно. Това е което ме пречи най-много: съзнателно, целенасочено лъжа. Ако аз бях един националист, щях да приема всичко безкритично, че Гърци правят или са направили. Но аз не го правя това. В друга статия критикувам гърците — доста силно, и с една доза сарказъм — за отношение което имат срещи Турците. Прочете я, ако ще ви бъде интересно, и вярвам, че ако ще го прочете, ще разберете, че това не е работа на един националист.

 


 

През 30 Март 2008, г-н Валентино Николовски, бивш представител на президента Бранко Цървенковски заяви през интервю на гръцкия вестник „Елефтеротипия“

„Ние не ви казваме да промените вашите национални чувства, но просто да уважавате нашите също.“

Но и ние искаме да казваме същото, г-н Николовски. Ние не ви помолим да промените вашите национални чувства, но просто да уважите нашето право да се казваме Македонци, също! Когато вие настоявате да наименувате вашата страна просто „Македония“ просто отказвате това право от нас: правото да се наречем по всякакъв начин който ние искаме. Как можем да ви го казваме това за да го разберете?

Г-н Николовски каза и нещо друго:

„Ние не заглеждаме (географско или военно) вашата страна“.

Моля, отговортите на вашите сънародници, г-н Николовски,на тези които отпечатват най-известните карти, които показват цялата гръцка област на Македония като част на вашата страна. Когато вие казвате „Ние“, на кого вие се отнасяте? За вас или за тези които отпечатвата тези карти? Ако вашето мнение е, че нямате претенции за да вземете част от моя страна, разбирам ви, но трябва да го доказвате това и да приемате едно географско наименуване за вашата страна. В противен случай, съжалявам но трябва да приемам че, вие сте лицемер. Ако казвате „ние“ и това важи за всички твоите сънародници, тогава моля, обяснете защото съществуват тези карти които показвата цели части на Северна Гърция като части на вашата страна.

 


Обратно към началната страница на Харис